Astrologie

Astrologie is meer dan alleen een empirische wetenschap maar een bijzonder gereedschap om het mysterie van het leven te ontcijferen.


Niemand wordt gevrijwaard van tegenslagen, verdriet of pijn.

Astrologie biedt antwoorden op de achterliggende oorzaken.

De interpretatie van de horoscoop op psychologisch niveau zoekt de oorzaken van problemen of talenten in de het huidige leven. De cliënt krijgt inzicht in zijn of haar denken, voelen en in zijn/haar persoonlijkheid en karakter.

Maar het psychologische antwoord is echter vaak onbevredigend.

De oorzaak van een onveilige thuis, een afwezige moeder, het gevoel ongewenst te zijn, ziekte, een moeilijke relatie, de niet vervulde kinderwens, miskramen, een afkeer voor groepen of het verlangen naar ultieme ervaringen is op een dieper niveau volledig terug te vinden in het onbewuste en in de karmische horoscoop. De karmische astrologie zoekt de oorzaken in het verleden, voorbij de geboorte, in vorige levens.

Bij de incarnatie draagt iedereen een pakket met kansen en mogelijkheden. Het levensplan bevat haalbare doelen en afspraken met medereizigers. In de horoscoop staat het plan vermeld van deze nieuwe incarnatie. Bovendien vind je de doelstellingen waarom iemand terugkeert naar de aarde en hoe die doelstellingen te bereiken. Niet alleen de problemen maar ook de talenten, de capaciteiten en mogelijkheden zijn er in terug te vinden. De stand van de planeten en de kosmische punten is het gevolg van de wijze waarop de persoon ze in vorige levens gebruikte. Inzicht in deze processen maakt openingen naar aanvaarding, genezen, groei en loslaten.

De karmische horoscoop is de wegenkaart van de evolutie.