Cheiron

In ‘Cheiron, de aanvaarding van de planeet Aarde en het aardse leven’ biedt de auteur een gestructureerd overzicht van de symboliek van Cheiron in de twaalf tekens en huizen, de aspectering met planeten en kosmische punten, en de transits. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de mogelijkheden tot genezing van Cheirons wonden. De schrijfster vergelijkt daarvoor de betekenis van de astronomische en de mythologische Cheiron met de astrologische symboliek. Zij baseert zich bij deze laatste vooral op een jarenlange astrologische ervaring en op intuïtieve waarnemingen. In dit boek legt de auteur het verband tussen het oertrauma, onbewuste herinneringen aan onaardse sferen, ervaringen in vorige levens en de moeilijkheden in het huidige leven.

Cheiron duidt de gekwetstheid aan van de ziel die (opnieuw) op de Aarde incarneert. Individueel is iedereen gewond bij de eerste aardse incarnatie. De Aarde vraagt om betrokkenheid, aanvaarding en wijs beheer van de materie en het lichaam. De evolutionaire opdracht van iedere hier incarnerende ziel bestaat erin deze materiële planeet evenwaardig te beschouwen als alle andere kosmische en minder materiële toestanden. Helaas, alle wezens dalen af met een onbewuste afkeer, angst of weerstand. Anderen onderschatten de logheid van de materie. Het wezen heeft herinneringen aan onaardse tijden met levens die andere eisen stelden dan deze op de Aarde. Iedereen draagt een heimwee naar vroegere tijden en toestanden. Cheirons plaatsing in de horoscoop duidt op welk vlak.

Na de heling van de wonde ontstaat de mogelijkheid tot heling van anderen.

De aanvaarding van de Aarde en van het aardse leven is de eerste aanzet tot genezing en tot verdere evolutie.

De interpretatie van Cheirons plaatsing is onontbeerlijk bij de analyse van de karmische horoscoop.