Reacties

  • "Pholus, het geschenk van het aardse leven"

Boekbespreking door Annemie Scheve

redactie: Joyce Hoen

www.astrotime.nl

www.astrologie.ws

Voor mij is het een prettig geschreven boek met veel informatie over deze centaur. Boeiend vind ik dat die centaurs ontdekt zijn tegelijkertijd met de toename van bewustzijn.

Ik vind dat Hilde het goed opbouwt, duidelijk beschrijft wat deze centaur doet in iemands horoscoop en zijn rol in de kosmos. Het belang vind je in de werking en eventuele uitwerking van de transits (die heb ik nog niet kunnen checken). Ook geeft de plaatsing in de huizen mij nog ontbrekende informatie over he waarom van bepaalde existentiële vragen, dat vond ik zelf erg verrassend. Ik kwam inzichten tegen die ik nog niet inde astrologie ben tegengekomen. Vrienden e.d. heb ik dank zij dit boek info kunnen geven waardoor ze ook meer aanvullende informatie krijgen op bijvoorbeeld het gezinssysteem. Er is ook geen oordeel naar waarom het zo gebeurt, de ziel heeft zelf gekozen om bepaalde ervaringen op te doen die hem sterken en zijn focus kunnen verleggen naar zijn eigen unieke weg. Pholus brengt helderheid en laat je zien dat elke vorm van doctrine die is opgelegd door de maatschappij onderzocht moet worden.

Zelf heb ik Pholus in het 3e huis en één van de thema’s is daar bijv. de honger naar kennis en de eeuwige zoektocht naar nog meer kennis, zonder ooit echt bevredigd te worden. Het grappige is dat ik tijdens mijn 2e saturnus terugkeer, me ook heb voorgenomen om daarmee te stoppen en gewoon het leven te nemen zoals het komt, lastig soms.

De subtitel kan ik niet goed plaatsen ,”het geschenk van het aardse leven”. Pas nadat je deze centaur helemaal hebt uitgediept en doorleefd kan het zijn vruchten afwerpen en enkel omdat je begrijpt waarom bepaalde situaties nu net in jouw leven zo’n impact hebben.

Mogelijk bedoelt de schrijfster dat je door bewustzijn en kennis meer inzicht krijgt in je eigen handelen en ervaren, en dat er pas dan iets van een geschenk kan ontstaan. Verder blijft het voor mij hard werken op deze aarde..

Ik kan iedere cursist of astro beoefenaar het boek aanraden.

Ik hoop dat haar volgende boek over Nessus gaat !

  • "Cheiron, de aanvaarding van de planeet Aarde en het aardse leven"

Samenvatting van de boekbespreking van Joyce Hoen

www.astrologie.ws

... Maar laat er nu toch een origineel werk van een Vlaamse astrologe zijn verschenen! ... is dit boek het eerste en het enige boek dat de duidingen van Cheiron in de geboortehoroscoop handen en voeten geeft, op zo'n manier dat het ook hout snijdt. Eindelijk!! Bravo!!

Lezers van mijn eigen werk zullen ongetwijfeld weten dat ik Cheiron zie als een brug tussen hemel en aarde waarbij het Christusbewustzijn het ene uiterste en mislukte zwangerschappen het andere uiterste is, maar wat moet je daar nou mee in de geboortehoroscoop? Veel deed ik er dus ook niet mee. Maar nu ga ik de principes van Hilde De Steur eens bekijken want geheel in lijn met mijn eigen ideeën over Cheiron, heeft ze een duidingsprincipe aangepakt, dat in de ondertitel verwoord staat: 'De aanvaarding van de planeet Aarde en het aardse leven.'

Ze hanteert het principe dat Cheiron in huis of teken betekent dat we daar moeite kunnen hebben met het aardse leven. Stel je hebt Cheiron in 11 staan, en ik noem dat voorbeeld omdat Cheiron momenteel in Waterman loopt, dan zou je vanwege herinneringen aan gekwetst geweest zijn door vrienden in het verleden, deze incarnatie moeite kunnen hebben met vriendschap. Is deze Cheiron echter geheeld en wordt het aardse leven aanvaard, dan kunnen deze mensen juist helend met groepen omgaan en worden ze vrienden door dik en dun.

Naast de huizenplaatsingen bespreekt Hilde De Steur ook planeten in aspect met Cheiron. Omdat massa's mensen geboren zijn met Uranus tegenover Cheiron, samengevat wat Hilde De Steur hierover schrijft: - het gaat om zielen met een enorme vrijheidsdrang, maar juist de incarnatie op aarde kan de vrijheid uitdagen. In vorige levens heeft men wellicht tijd in gevangenissen doorgebracht of werd de vrije meningsuiting bekocht met je leven. Het provocerende gedrag was de oorzaak van vernedering en teleurstelling. Als de aardse beperking aanvaard wordt en deze Cheiron positie geheeld dan heb je het existentiële recht verworven jezelf te zijn, elke dag is nieuw, je zet nieuwe richtingen uit en beseft dat iedereen het recht heeft zich los te maken uit de maatschappij.

... , nog steeds uitgaande van het idee dat Cheiron moeite kan hebben met de aanvaarding van het aardse leven voor en bij de geboorte, een briljant idee van de schrijfster (ik zeg het nogmaals).

... Het is geen boek voor beginners. Hilde De Steur geeft voorbeelden die je niet zwart-wit moet nemen, zelf nadenken over basisprincipes kan geen kwaad! ... Dat Hilde De Steur een belangrijk basisprincipe over Cheiron in de geboortehoroscoop op het spoor is gekomen, staat voor mij vast. Het boek bespreekt ook Cheiron in aspect met andere planeten. Het doet mijn astrologenhart geweldig goed dat dit boek is verschenen... Van harte aanbevolen dus...

Meer reacties zijn steeds welkom via email.